Projekt „MOBILISE” informacje

Poniższe informacje można pobrać w pliku pdf, klikając tutaj.

O PROJEKCIE

 

Cel sondażu
Sondaż stanowi część szerszego badania pt. „MOBILISE”. Projekt „MOBILISE” ma na celu zebranie informacji o poglądach osób z Ukrainy, Polski, Maroka i Argentyny, a w szczególności ich oceny własnego życia, polityki i istotnych wyzwań stojących przed ich krajami.

 

W ramach projektu zgromadzono dane z sondaży przeprowadzanych na Ukrainie, w Polsce, w Maroku i Argentynie. Chcielibyśmy osób w tych krajach z życiem i postawami tych, którzy z nich wyjechali (emigrantów) i mieszkają obecnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

 

Kraje objęte projektem
Projekt „MOBILISE” obejmuje Argentynę, Maroko, Polskę i Ukrainę. Kraje te wybrano jako te, które doświadczyły masowej emigracji i niedawnych protestów, co czyni je niezwykle ważnymi przypadkami badawczymi w badaniu związków między ocenami własnego życia, polityki i istotnych wyzwań w ojczystym kraju, a zachowaniami ludzi.

 

Finansowanie badania
Badanie finansują krajowe fundacje naukowe Niemiec (DFG), Wielkiej Brytanii (ESRC), Francji (ANR) i Holandii (NWO) w ramach wspólnego programu Otwartej Przestrzeni Badawczej.

 

Kontrola nad projektem badawczym
Projekt podlega kontroli Komisji ds. Otwartej Przestrzeni Badawczej oraz indywidualnych komisji/osób w ESRC w Wielkiej Brytanii, DFG w Niemczech, ANR we Francji i NWO w Holandii.

 

Badacze
Projekt „MOBILISE” realizują cztery krajowe zespoły badawcze: ZOiS w Niemczech, University of Manchester i University of Oxford w Wielkiej Brytanii, ENSAE we Francji oraz Vrije Universiteit Amsterdam i University of Amsterdam w Holandii. Informacje o wszystkich członkach zespołów są dostępne na stronie 

Sondaż online prowadzi dr Evelyn Ersanilli z University of Amsterdam.

 

ZAKRES UCZESTNICTWA RESPONDENTÓW

 

Sposób wykorzystania danych/odpowiedzi respondentów
Dane sondażowe posłużą do opracowania akademickich publikacji, blogów i założeń polityki badawczej. Wykorzystane będą jedynie dane zbiorcze, jak wartości średnie (np. „60% respondentów brało udział w ostatnich wyborach” czy „migranci utrzymujący częsty kontakt z rodziną w ojczyźnie częściej przesyłają pieniądze członkom tej rodziny”).

 

Zaprzestanie wypełniania ankiety w razie odmowy dalszego uczestnictwa
Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym momencie.

 

Wynagrodzenie respondentów za uczestnictwo
Respondenci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia ani innej rekompensaty za poświęcony czas.

 

OCHRONA DANYCH I POUFNOŚĆ
Poufność uczestnictwa w badaniu
Uczestnictwo w badaniu pozostaje poufne.

 

Dostęp do danych
Odpowiedzi respondentów będą przechowywane w zbiorze danych na zabezpieczonym serwerze, spełniającym wymogi ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych. Zbiór ten, dostępny wyłącznie dla badaczy realizujących projekt (nazwiska do wglądu na stronie), nie będzie zawierać nazwisk ani informacji kontaktowych respondentów.

Po zakończeniu projektu w 2022 roku, zbiór danych będzie zdeponowany w „archiwum danych” do gromadzenia danych naukowych. Badacze spoza projektu mogą wnioskować o udzielenie dostępu do zbioru danych w celu wykorzystania ich do akademickich publikacji, blogów lub wytycznych dotyczących polityki.

 

Informacje gromadzone o respondentach
Poza odpowiedziami udzielonymi na pytania sondażowe, program komputerowy automatycznie rejestruje adres IP respondenta, tj. niepowtarzalny numer indywidualnego łącza internetowego. Adres IP będzie wykorzystywany wyłącznie w celu sprawdzenia ewentualnych nieprawidłowości (np. w przypadku tego samego adresu łączącego się z kilkoma ankietami, botów czy adresów przypisanych do krajów nieobjętych projektem). Po takim sprawdzeniu, adres IP będzie usuwany z plików danych.

 

Informacje gromadzone o respondentach
Poza odpowiedziami udzielonymi na pytania sondażowe, program komputerowy automatycznie pobiera informację o kraju, w którym wypełniono ankietę. Informację tę wykorzystuje się wyłącznie w celu sprawdzenia nieprawidłowości (np. obecności krajów nieobjętych projektem czy botów). Po takim sprawdzeniu, będzie ona usuwana z plików danych.

 

Przechowywanie i wykorzystanie adresu poczty elektronicznej respondenta zgłaszającego chęć uczestnictwa w drugiej turze sondażu i podającego swój adres w tym celu
Adres poczty elektronicznej jest przechowywany w pliku razem z numerem ID. Plik z adresami poczty elektronicznej nie jest częścią zbioru danych z odpowiedziami na pytania sondażowe, a dostęp do niego ma wyłącznie zespół holenderski (VU/UvA). Wszystkie pliki danych będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach spełniających wymogi ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych.

Adresy poczty elektronicznej będą wykorzystane wyłącznie do przesłania drugiej ankiety w ciągu 12-18 miesięcy. Numer ID będzie służyć do połączenia odpowiedzi z pierwszej i drugiej ankiety. Plik z adresami poczty elektronicznej będzie zlikwidowany w ciągu jednego roku od przeprowadzenia drugiej ankiety. Nie będzie on udostępniany nikomu spoza projektu.

 

Usuwanie z pliku adresu poczty elektronicznej respondenta, który zgłosił chęć uczestnictwa w drugiej turze sondażu, podając swój adres w tym celu, a następnie zmienił zdanie
Respondent taki ma możliwość usunięcia swego adresu. W tym celu należy skontaktować się z dr Evelyn Ersanilli (e.f.ersanilli@uva.nl) z University of Amsterdam – osobą odpowiedzialną za gromadzenie danych z sondażu online, która usunie adres poczty elektronicznej takiego respondenta.

 

Zgłaszanie pytań lub problemów
W przypadku pytań lub problemów należy kontaktować się z dr Evelyn Ersanilli (e.f.ersanilli@uva.nl) z University of Amsterdam bądź z rzecznikiem ds. etyki badawczej Amsterdam Institute for Social Science Research (AiSSR), Panią Yomi van der Veen (y.m.vanderveen@uva.nl).