Informacje o projekcie “MOBILISE” – Online Survey Poland

Poniższe informacje można pobrać w pliku PDF, klikając TUTAJ.

Participant Information Sheet in English HERE.

O PROJEKCIE

Cel sondażu
Sondaż stanowi część szerszego badania pt. „MOBILISE”. Projekt „MOBILISE” ma na celu zebranie informacji o poglądach osób z Ukrainy, Polski, Maroka i Argentyny, a w szczególności ich oceny własnego życia, polityki i istotnych wyzwań stojących przed ich krajami.
W ramach projektu zgromadzono dane z sondaży przeprowadzanych na Ukrainie, w Polsce, w Maroku i Argentynie. Chcielibyśmy porównać życie osób w tych krajach z życiem i postawami tych, którzy z nich wyjechali (emigrantów) i mieszkają obecnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Kraje objęte projektem
Projekt „MOBILISE” obejmuje Argentynę, Maroko, Polskę i Ukrainę. Kraje te wybrano jako te, które doświadczyły masowej emigracji i niedawnych protestów, co czyni je niezwykle ważnymi przypadkami badawczymi w badaniu związków między ocenami własnego życia, polityki i istotnych wyzwań w ojczystym kraju, a zachowaniami ludzi.

Finansowanie badania
Badanie finansują krajowe fundacje naukowe Niemiec (DFG), Wielkiej Brytanii (ESRC), Francji (ANR) i Holandii (NWO) w ramach wspólnego programu Otwartej Przestrzeni Badawczej.

Kontrola nad projektem badawczym
Projekt podlega kontroli Komisji ds. Otwartej Przestrzeni Badawczej oraz indywidualnych komisji/osób w ESRC w Wielkiej Brytanii, DFG w Niemczech, ANR we Francji i NWO w Holandii.

Badacze
Projekt „MOBILISE” realizują cztery krajowe zespoły badawcze: ZOiS w Niemczech, University of Manchester i University of Oxford w Wielkiej Brytanii, ENSAE we Francji oraz Vrije Universiteit Amsterdam i University of Amsterdam w Holandii. Informacje o wszystkich członkach zespołów są dostępne na stronie  https://mobiliseproject.com/2019/01/04/team/.
Sondaż online prowadzą Prof. Dr Evelyn Ersanilli z University of Amsterdam i Prof. Dr. Olga Onuch z University of Manchester. 

ZAKRES UCZESTNICTWA RESPONDENTÓW

Sposób wykorzystania danych/odpowiedzi respondentów
Dane sondażowe posłużą do opracowania akademickich publikacji, blogów i założeń polityki badawczej. Wykorzystane będą jedynie dane zbiorcze, jak wartości średnie (np. „60% respondentów brało udział w ostatnich wyborach” czy „migranci utrzymujący częsty kontakt z rodziną w ojczyźnie częściej przesyłają pieniądze członkom tej rodziny”).

Zaprzestanie wypełniania ankiety w razie odmowy dalszego uczestnictwa
Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym momencie.

Wynagrodzenie respondentów za uczestnictwo
Respondenci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia ani innej rekompensaty za poświęcony czas.

OCHRONA DANYCH I POUFNOŚĆ

Poufność uczestnictwa w badaniu
Uczestnictwo w badaniu pozostaje poufne.

Dostęp do danych
Odpowiedzi respondentów będą przechowywane w zbiorze danych na zabezpieczonym serwerze, spełniającym wymogi ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych. Zbiór ten, dostępny wyłącznie dla badaczy realizujących projekt (nazwiska do wglądu na stronie https://mobiliseproject.com/2019/01/04/team/), nie będzie zawierać nazwisk ani informacji kontaktowych respondentów.
Po zakończeniu projektu w 2022 roku, zbiór danych będzie zdeponowany w „archiwum danych” do gromadzenia danych naukowych. Badacze spoza projektu mogą wnioskować o udzielenie dostępu do zbioru danych w celu wykorzystania ich do akademickich publikacji, blogów lub wytycznych dotyczących polityki.

Informacje gromadzone o respondentach
Niniejsza ankieta jest w pełni anonimowa. System do przeprowadzania sondażu został ustawiony tak, aby nie zapisywać adresów IP, ani żadnych innych danych które mogłyby pozwolić na identyfikację uczestników. Poza odpowiedziami udzielonymi na pytania sondażowe, zbieramy jedynie dane statystyczne dotyczące tego kiedy ankieta została wypełniona, ile czasu zajęła odpowiedź na wszystkie pytania, a w przypadku ankiet niedokończonych – na jaki procent pytań udzielono odpowiedzi.

Zgłaszanie pytań lub problemów
W przypadku pytań lub problemów należy kontaktować się z: