Sondaż

START

Przeprowadzamy sondaż wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii, aby dowiedzieć się co myślą o swoim życiu, polityce oraz wyzwaniach stojących przed Polską.

Jesteśmy grupą badaczy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Holandii. Sondaż finansują krajowe fundacje naukowe w ramach Programu Finansowania Otwartej Przestrzeni Badawczej (www.mobiliseproject.com).

Pana(i) odpowiedzi pozostaną poufne. Sprawozdania z sondażu będą omawiać jedynie ogólne prawidłowości, a nie indywidualne odpowiedzi. Uczestnictwo w sondażu jest całkowicie dobrowolne, a wypełnienie ankiety zajmuje około 20-25 minut. Bardzo będziemy wdzięczni za szczere odpowiedzi. Jeśli nie chce Pan(i) odpowiedzieć na dane pytanie, może Pan(i) wybrać opcję „brak odpowiedzi”. Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym momencie.

Więcej informacji o projekcie, o tym jak będziemy wykorzystywać dane z sondażu, oraz o Pan(i) prawach jako uczestnika(czki) zamieszczono na stronie

Ważne: Uczestnikiem sondażu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Wypełnienie ankiety oznacza zgodę na uczestnictwo w sondażu.

Dziękujemy za pomoc i współpracę.

START